Thống Kê Theo Tổng Xổ Số Miền Bắc

Thống Kê Theo Tổng Xổ Số Miền Bắc : Tổng 0
Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 8 lần 15/07/2024 0 ngày
19 8 lần 12/07/2024 3 ngày
28 8 lần 15/07/2024 0 ngày
37 10 lần 13/07/2024 2 ngày
46 10 lần 15/07/2024 0 ngày
55 8 lần 13/07/2024 2 ngày
64 6 lần 04/07/2024 11 ngày
73 7 lần 09/07/2024 6 ngày
82 10 lần 13/07/2024 2 ngày
91 3 lần 03/07/2024 12 ngày
Loto lần quay gần đây nhất ngày 15/07/2024 của Miền Bắc
Tổng Lô tô
0 46, 28, 00
1 Không về tổng 1
2 39, 84, 66
3 30, 49, 94, 30, 67
4 40
5 41, 41
6 24, 97
7 34, 52
8 99, 80, 53, 35
9 18, 63, 63, 81, 81

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31